Αναζήτηση για με
Κατηγορία
 
Κατάλογος
 
Κινησιοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Ηλεκτροδιάγνωση, Ιοντο / Φωνοφόρεση, Μάλαξη Αναπνευστική φυσ/πεία.
Αποκατάσταση Ορθοπεδικών παθήσεων, Αθλητικών κακώσεων, Νευρολογικών παθήσεων, Ρευματολογικών παθήσεων, Παραμορφώσεων Σ.Σ. Τηλ: 2810 - 255387
[Email] [Κάρτα]