ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γ.Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΑΕΔ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ