Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ
ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ