Η λίμνη του Βότομου.
Βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου, στο χωριό Ζαρός.
Η λίμνη του Αγίου Κωνσταντίνου.
Βρίσκεται στον νομό Λασιθίου, στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος.