Η λίμνη του Κουρνά.
Βρίσκεται στον νομό Χανίων, κοντά στο χωριό Κουρνάς.
Προηγούμενη