Η πόλη του Αγίου Νικολάου.
Φωτογραφίες από την λίμνη, της πόλεως του Αγίου Νικολάου.